History of the Český Fousek

 • History of the Český Fousek.docx
 • Club Links

 • Czech Republic
 • North America
 • New Zealand
 • South Africa
 • Netherlands
 • Slovakia
 • France
 • Germany

  Czech to English translations

  Czech English
  společný hon Common Hunt
  hledání - systém Searching-system
  hledání -rychlost Searching-speed
  hledání -vytrvalost Searching perserverance
  vystavování Pointing
  postupování move ahead
  nos nose
  klid před zvěří pernatou the calm before feather animals
  klid před zvěří srstnatou the calm before hairy animals
  chování po výstřelu behavior after the shot
  dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté Searching of hunt and throw feather and hairy animals
  přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli retrieve of pulled feather and hairy animals for distance on field
  přinášení pernaté zvěře retrieve of feather animals
  přinášení srstnaté zvěře retrieve of hairy animals
  vodění na řemeni lead on leash
  přinášení kachny z hluboké vody retrieve of duck from deep water
  poslušnost obedience
  celkový počet bodů total number of points
  cena price
  lovecká upotřebitelnost Licence for hunting

  Games

 • Small population size
 • Large Population Size
 • Multiple Matings
 • Split the Gene Pool
 • Prioritizing Selection Strategies
 • TV Shows

 • Планета собак. Чешский фоусек("Planet Dog. Czech fousek")
 • More resources

 • YouTube Channel
 • Safeguarding Genetic Diversity in the Leonberger Breed